Puchar Karpat – Ostrów 27.02

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

IV EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU KARPAT W BOKSIE – 2021

CEL IMPREZY:

Popularyzacja boksu olimpijskiego

Propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień

Wychowywanie poprzez sport

– PROMOWANIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ORGANIZATORZY:

  • PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI

  • GMINA OSTRÓW

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

I TURNIEJ IV EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU KARPAT – 2021 W BOKSIE O PUCHAR WÓJTA GMINY OSTRÓW rozegrany zostanie w dniu 27.02.2021r. na hali sportowej w Szkole Podstawowej W Skrzyszowie , gmina Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski.

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turniejach mają przedstawiciele grup wiekowych młodzik – 2007, kadet 2006-2005, junior – 2004 – 2003, senior 2002. Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB. W turniejach zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, t.j. rękawice i kaski Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity.

Turnieje rozegrane zostaną zgodnie z Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.

Startujący turniejach zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskim upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do I TURNIEJ IV EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU KARPAT O PUCHAR WÓJTA GMINY OSTRÓW należy przesyłać internetowo na adres: pozb@wp.pl lub telefonicznie 664007460 do 24.01.2021r. ;

W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

NAGRODY

Zwycięzcy każdej walki otrzymują: Złoty Medal oraz Dyplom.
Zawodnicy, którzy przegrają swoje walki otrzymują: Srebrny Medal oraz Dyplom.
Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju otrzyma:  Puchar.
Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy turniejów muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu  kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener lub kierownik ekipy.  

Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Ministra Sportu i Turystyki w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

NAJWAŻNIEJSZE :
1. Na teren budynku szkoły będą mogły wejść jedynie ekipy sportowe: trener, kierownik drużyny, zawodnik.
2. Wszyscy bezwzględnie muszą mieć zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą.
3. Po wejściu na teren szkoły ekipy bezwzględnie myją i dezynfekują ręce.
4. Każdy wchodzący na teren szkoły musi złożyć w biurze zawodów przed badaniem podpisane oświadczenie (załączniki nr 1,2,3)
5. W trakcie turnieju wszyscy utrzymują miedzy sobą dystans minimum 1,5m

PROGRAM
I TURNIEJU IV EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU KARPAT O PUCHAR WÓJTA GMINY OSTRÓW

Turniej rozegrany zostanie w dniu 27.02.2021 roku  na Hali Sportowej w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie, Skrzyszów 98, 39 – 103 Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski.

SOBOTA 23.01.2021 r.

godz. 08.00 – Przyjazd ekip biorących udział w turnieju

godz. 08.00-09.00 – Waga i badanie lekarskie zawodników

godz. 10.00-10.30 – Konferencja techniczna i losowanie

godz. 12.00 – Rozpoczęcie walk bokserskich

Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu na ringu.