MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT O IX PUCHAR BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

 

Serdecznie zapraszamy na już IX edycję turnieju w Boguchwale! Poniżej zamieszczamy regulamin zawodów, tam wszystkie szczegóły.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT o IX Puchar Burmistrza Boguchwały

Boguchwała 20-21.01.2024r.

ORGANIZATORZY:

  • Uczniowski Klub Sportowy „Gimnasion” Boguchwała
  • Gmina Boguchwała
  • Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski w Rzeszowie

CEL IMPREZY:

– popularyzacja boksu olimpijskiego

– popularyzacja sportowej rywalizacji „fair-play”

– propagowanie zdrowego trybu życia  poprzez uprawianie sportu

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru

– propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień

– wychowywanie poprzez sport

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT o IX Puchar Burmistrza Boguchwały rozegrany zostanie w dniach 20-21.01.2024r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1, 36-047 Niechobrz 679

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turniejach mają przedstawiciele grup wiekowych:
U-12 – 2012

młodzik – 2010 -2011

kadet – 2009 -2008

junior – 2007 – 2006

senior – poniżej 2005

Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB.

W turniejach zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, t.j. rękawice i kaski Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity.

Startujący w turniejach zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskim upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU KARPAT należy przesyłać na adres: delegatpozb@gmail.com lub pod numerem tel. 795101107 do dnia 17.01.2024r.

W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk!

NAGRODY

1 miejsce – Złoty Medal oraz Dyplom.
2 miejsce – Srebrny Medal oraz Dyplom.

Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju oraz poszczególnych kategorii wiekowych (najlepszy młodzik, kadet, junior, senior, zawodnik, zawodniczka, zawodnik zagraniczny) otrzyma: Puchar
Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy turniejów muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest zawodnik pełnoletni, trener lub kierownik ekipy.

PROGRAM

SOBOTA 20.01.2024 r.

godz. 08.00-09.00 – Rejestracja, waga i badanie lekarskie zawodników w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1, 36-047 Niechobrz 679

godz. 10.00 -11.00 – Konferencja techniczna i losowanie

godz. 12:00 – Rozpoczęcie pojedynków półfinałowych

NIEDZIELA 21.01.2024r.
godz. 08.00 – 09.00 – badanie lekarskie

godz. 10:00 – rozpoczęcie pojedynków finałowych

Dekoracja zawodników poza ringiem na podium odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu. Najlepsi zawodnicy poszczególnych grup wiekowych zastaną wyróżnieni bezpośrednio po zakończeniu pojedynków finałowych w danej kategorii wiekowej .

Podobnie jak w poprzednim roku na miejscu od godz. 12:00 będzie możliwość zakupu obiadów.

 Propozycja noclegów:
Hotel Maraton w Lubenii 36-042 Lubenia tel. 17 8500216, 606745870

Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu tel. 17/8718005

Hotel Podkarpacki ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwał tel. 17 870 15 55

Hotel ODEON Techniczna 1, 36-040 Boguchwała Tel: 17 872 01 00

Lub inne w Rzeszowie.

Zajazd Garden ul. Podkarpacka 190 Rzeszów 35-08, +48 600880588 +48 535094362
Hotel Horyzont ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów Tel: 17 250 25 00
Dom Diecezjalny TABOR ul.Połonińska 25, 35-083 Rzeszów Telefon: 533 833 399

Organizatorzy