XIV MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W BOKSIE OLIMPIJSKIM w Humniskach

 

 

XIV MISTRZOSTWA WOJEÓWDZTWA PODKARPACKIEGO W BOKSIE OLIMPIJSKIM
w HUMNISKACH

Turniej  rozegrany zostanie w dniach 23-24.02.2024 roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Humniskach, 36-200 Humniska 264

CEL IMPREZY:

 • Celem zbliżającej się imprezy jest wyłonienie mistrzów, wicemistrzów województwa podkarpackiego.
 • popularyzacja boksu olimpijskiego
 • propagowanie wartości sportowego stylu życia jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień
 • wychowywanie poprzez sport

ORGANIZATORZY:

 • Burmistrz Brzozowa
 • Akademia Boksu W&M Brzozów
 • Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

XIV MISTRZOSTWA WOJEÓWDZTWA PODKARPACKIEGO W BOKSIE OLIMPIJSKIM w HUMNISKACH zostaną rozegrane w dniach 23-24.02.2024 roku
w Hali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Humniskach, 36-200 Humniska 264.

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turniejach mają obywatele Polski, posiadający aktualną licencję POZB i PZB – przedstawiciele grup wiekowych:

 • U-12 – 2012
 • Młodzik – 2011-2010
 • Kadet – 2009-2008
 • Junior – 2007-2006
 • Senior 2005

Osoby niestowarzyszone/niezrzeszone mają obowiązek uiszczenia opłaty startowej w wysokości 100 zł.

Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB.
W turniejach zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest IBA.

Turniej rozegrany zostanie zgodnie z Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.

Startujący turniejach zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską
z aktualnymi badaniami lekarskimi, upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do XIV MISTRZOSTW WOJEÓWDZTWA PODKARPACKIEGO
W BOKSIE OLIMPIJSKIM
należy przesyłać internetowo na adres: delegatpozb@gmail.com
do 19.02.2023 r. wypełniając załączony arkusz zgłoszeń.

Zgodnie z załączonym arkuszem zgłoszeniowym należy wypełnić go
o następujące dane: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu, ilość stoczonych walk oraz nr licencji.

NAGRODY

Zwycięzcy każdej walki otrzymują: Złoty Medal oraz Dyplom.

Zawodnicy, którzy przegrają swoje walki otrzymują: Srebrny Medal oraz Dyplom.

Zawodniczka, Zawodnik i Drużyna uznany/a za najlepszego w turnieju otrzyma: Puchar.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu na podium obok ringu
 • Uczestnicy turnieju muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener lub kierownik ekipy.

PROGRAM
XIV MISTRZOSTW WOJEÓWDZTWA PODKARPACKIEGO W BOKSIE OLIMPIJSKIM w Humniskach

Turniej rozegrany zostanie w dniach 23-24.02.2024 roku na Hali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Humniskach, 36-200 Humniska 264

Piątek 23.02.2024 r.

godz. 13.00.-14.00. – Waga i badanie lekarskie zawodników

godz. 15.00. – Konferencja techniczna i losowanie

godz. 17.00. – Rozpoczęcie walk bokserskich

Sobota 24.02.2024 r.

godz. 13.00.-14.00. – Waga i badanie lekarskie zawodników

godz. 15:00 – Konferencja techniczna i losowanie

godz. 17.00. – Rozpoczęcie walk bokserskich

ARKUSZ ZGŁOSZEŃ po kliknięciu w to hiperłącze:  Arkusz zgłoszeń – Mistrzostwa Okręgu