VI Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Boguchwały

CEL IMPREZY:

Popularyzacja boksu olimpijskiego

Propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień

Wychowywanie poprzez sport

ORGANIZATORZY:

  • PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI

  • GMINA BOGUCHWAŁA

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

VI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI O PUCHAR BURMISTRZA BOGUCHWAŁA rozegrany zostanie w dniu 23.01.2021r. na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 679.

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turniejach mają przedstawiciele grup wiekowych młodzik – 2007, kadet 2006-2005, junior – 2004 – 2003, senior 2002. Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB. W turniejach zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, t.j. rękawice i kaski Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity.

Turnieje rozegrane zostaną zgodnie z Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.

Startujący turniejach zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskim upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do VI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI O PUCHAR BURMISTRZA BOGUCHWAŁA należy przesyłać internetowo na adres: uks.gimnasion@wp.pl lub telefonicznie 664007460 do 20.01.2021r. ;

W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

NAGRODY

Zwycięzcy każdej walki otrzymują: Złoty Medal oraz Dyplom.
Zawodnicy, którzy przegrają swoje walki otrzymują: Srebrny Medal oraz Dyplom.
Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju otrzyma:  Puchar.
Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy turniejów muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu  kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener lub kierownik ekipy.  

Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Ministra Sportu i Turystyki w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

NAJWAŻNIEJSZE :
1. Na teren budynku szkoły będą mogły wejść jedynie ekipy sportowe: trener, kierownik drużyny, zawodnik.
2. Wszyscy bezwzględnie muszą mieć zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą.
3. Po wejściu na teren szkoły ekipy bezwzględnie myją i dezynfekują ręce.
4. Każdy wchodzący na teren szkoły musi złożyć w biurze zawodów przed badaniem podpisane oświadczenie (załączniki nr 1,2,3)
5. W trakcie turnieju wszyscy utrzymują miedzy sobą dystans minimum 1,5m

PROGRAM
VI MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA BOGUCHWAŁA

Turniej rozegrany zostanie w dniu 23.01.2021 roku  na Hali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 679.

SOBOTA 23.01.2021 r.

godz. 08.00 – Przyjazd ekip biorących udział w turnieju

godz. 08.00-10.00 – Waga i badanie lekarskie zawodników

godz. 10.30-11.00 – Konferencja techniczna i losowanie

godz. 12.00 – Rozpoczęcie walk bokserskich

Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu na ringu.

Poniżej oświadczenia dla zawodników i trenerów :

Regulamin organizacyjny MTB o Puchar