I Turniej Bokserski w Świlczy – komunikat

Wójt Gminy Świlcza i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. J. Kantego w Świlczy zapraszają 23 listopada o godz. 14.00 na I Turniej Bokserski pod Patronatem Wójta Gminy Świlcza.

ZAPROSZENIE – do pobrania

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ŚWILCZA

CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja boksu olimpijskiego
 • Propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych
  i uzależnień
 • Wychowywanie poprzez sport

ORGANIZATORZY:

 • Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski  w Rzeszowie,
 • Gmina Świlcza

Patronat medialny:

 • Gazeta Codzienna Nowiny
 • Polskie Radio Rzeszów
 • Telewizja Rzeszów

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

I Ogólnopolski Turniej Bokserski pod Patronatem Wójta Gminy Świlcza odbędzie się w dniu 23 listopada 2019r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Świlczy, 36-072 Świlcza 336
.

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turnieju mają przedstawiciele grupy wiekowej młodzik – 2005, kadetów 2004-2003, junior – 2001 – 2002, senior 2000. Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB. W turnieju zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, tj. rękawice i kaski Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity.

Turniej rozegrany zostanie zgodnie z Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.

Startujący w turnieju zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi, upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do I Ogólnopolskiego Turnieju Bokserskiego pod Patronatem Wójta Gminy Świlcza przesyłać należy internetowo na adres: pozb@wp.pl lub telefonicznie 664007460 do dnia:  20.11.2019.

W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

NAGRODY

 • Zwycięzcy każdej walki otrzymują: Złoty Medal oraz Dyplom.
 • Zawodnicy, którzy przegrają swoje walki otrzymują: Srebrny Medal oraz Dyplom.
 • Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju otrzyma:  Puchar.
 • Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar.
 • Najlepsza drużyna zagraniczna otrzyma: Puchar.
 • Puchary otrzymają również najlepszy: Młodzik, Kadet, Junior i Senior

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy turnieju muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener lub kierownik ekipy.

PROGRAM

I Ogólnopolskiego Turnieju Bokserskiego pod Patronatem Wójta Gminy Świlcza SOBOTA 23.11.2019 r.
godz. 10:00  – Przyjazd ekip
godz. 10.00 – 12:00 – Waga i badanie lekarskie zawodników
godz. 12.00 – 13:00 – Konferencja techniczna i losowanie
godz. 14.00 – Rozpoczęcie walk bokserskich

Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu