MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT 09.09.2023r w Dębicy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU KARPAT 09.09.2023r w Dębicy

ORGANIZATORZY:

  • Uczniowski Klub Sportowy „Morsy” Dębica
  • Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski

CEL IMPREZY:

– popularyzacja boksu olimpijskiego

– popularyzacja sportowej rywalizacji „fair-play”

– propagowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru

– propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień

– wychowywanie poprzez sport

– przybliżenie sylwetki Lucjana Treli młodym adeptom boksu

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Hala MOSiR Dębica ul. Sportowa 26

PROGRAM:

SOBOTA 09.09.2023 r.
godz. 08.00-09.00 – Rejestracja, waga i badanie lekarskie zawodników
godz. 10.30 – Konferencja techniczna

godz. 12.00 –pojedynki turniejowe Międzynarodowego Pucharu Karpat

godz. 17.00 – Meczu Międzywojewódzkiej Ligi Bokserskiej Podkarpackie – Świętokrzyskie
godz. 19.00 – Mecz towarzyski Polska – Rumunia

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turniejach mają przedstawiciele grup wiekowych:

młodzik – 2010 -2009

kadet – 2007 -2008

junior – 2005 – 2006

senior – poniżej 2004

Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB.

W turniejach zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium,

kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, t.j. rękawice i kaski Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity.

Startujący w turnieju zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskim upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

delegatpozb@gmail.com do dnia 06.09.2023r. lub pod nr tel. 795101107

W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

NAGRODY Nagrodę otrzymuje zawodnik,  który stoczy w turnieju przynajmniej jedną walkę 1 miejsce – Medal oraz Dyplom. 2 miejsce – Medal oraz Dyplom.

Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju oraz poszczególnych kategorii wiekowych (najlepszy młodzik, kadet, junior, senior, zawodnik, zawodniczka, zawodnik zagraniczny) otrzyma puchar.

Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar oraz Dyplom

POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uczestnicy turniejów muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest zawodnik pełnoletni, trener lub kierownik ekipy.

Organizatorzy