IV MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT im. Lucjana Treli

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

IV MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT im. Lucjana Treli

Stalowa Wola, 26-27.08.2023
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ORGANIZATORZY:
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola Boxing Team
• Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski

CEL IMPREZY:
– popularyzacja boksu olimpijskiego
– popularyzacja sportowej rywalizacji „fair-play”
– propagowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu
– kształtowanie pozytywnych cech charakteru
– propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień
– wychowywanie poprzez sport
– przybliżenie sylwetki Lucjana Treli młodym adeptom boksu

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
IV MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT im. Lucjana Treli rozegrany zostanie w następującym
terminie:
26-27.08.2023r. Stalowa Wola, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, sala gimnastyczna,
ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola

UCZESTNICTWO
Prawo startu w turniejach mają przedstawiciele grup wiekowych
U-12 – 2011 r
młodzik – 2009 -2010
kadet – 2007 -2008
junior – 2005 – 2006
senior – poniżej 2004
Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB.
W turniejach zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium,
kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, t.j. rękawice i
kaski Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity.
Startujący turniejach zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami
lekarskim upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do IV MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU KARPAT im. Lucjana Treli należy przesyłać na
adres: delegatpozb@gmail.com do dnia 21.08.2023 r.
W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której
jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

OPŁATY STARTOWE
U-12 i młodsi – zwolnieni z opłaty startowej
Młodzik – 10 zł
Kadet – 20 zł
Junior – 30 zł
Młodzieżowiec – 40 zł
Seniorzy – 100 zł
zawodnicy niezrzeszeni – 100zł

NAGRODY
1 miejsce – Złoty Medal oraz Dyplom.
2 miejsce – Srebrny Medal oraz Dyplom.
3 miejsce – Dyplom
4 miejsce – Dyplom
Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju oraz poszczególnych kategorii wiekowych
(najlepszy młodzik, kadet, junior, senior, zawodnik, zawodniczka, zawodnik zagraniczny) otrzyma:
Puchar oraz nagrodę rzeczową
Zawodnicy na najładniejszą walkę turnieju otrzymają Puchar oraz nagrodę rzeczową.
Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar oraz Dyplom

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Noclegi oraz wyżywienie dla drużyn kluby organizują we własnym zakresie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy turniejów muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia
czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny
jest trener lub kierownik ekipy.

PROGRAM
SOBOTA 26.08.2023 r.
godz. 10.00-11.00 – Rejestracja zawodników
godz. 11:00 – 12:00 – Waga i badania lekarskie zawodników
godz. 14.00 -14.45 – Konferencja techniczna i losowanie
godz. 15.00 – Ceremonia otwarcia
godz. 15.15 – Rozpoczęcie pojedynków półfinałowych
NIEDZIELA 27.08.2023
godz. 07.00-8.00 – badanie lekarskie zawodników
godz.10.00 – początek pojedynków finałowych
Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu.
Najlepsi zawodnicy poszczególnych grup wiekowych zastaną wyróżnieni bezpośrednio po zakończeniu
pojedynków finałowych.