Tak dla integracji przez sport

MKS Ring Sikorski Stalowa Wola beneficjentem dużego unijnego programu, Erasmus+ w dziedzinie młodzieży – „Tak dla integracji przez sport”.

Międzyszkolny Klub Sportowy Ring Sikorski Stalowa Wola będzie organizował projekt, pt. „Tak dla integracji – poprzez sport „, który będzie polegał na spotkaniu się trzech grup rówieśniczych z trzech europejskich klubów sportowych: klubu bokserskiego – MKS Ring Sikorski Stalowa Wola oraz organizacji partnerskich – angielskiego klubu Strike 06 ABC Luton UK oraz francuskiego Ring Olympique de Gargan.

W 12-dniowym spotkaniu, finansowanym ze środków unijnych, które rozpocznie się 4 lipca, weźmie udział po 10 uczestników z każdego kraju w wieku od 15 do 25 lat wraz z 2 osobami towarzyszącymi. Celami projektu będą: uświadamianie i walka z nowymi zagrożeniami i wyzwaniami dla sportu w szczególności z szeroko pojętą dyskryminacją, poprzez udział w spotkaniach, warsztatach, integrowanie się i wspólne działania trzech grup rówieśniczych, wycieczki i zajęcia ruchowe.

Ważnym elementem projektu są działania podejmowane przez spotkaniem międzynarodowym – zajęcia dotyczące kultur, językowe czy psychologiczne. Program spotkania jest bardzo bogaty: zakłada on między innymi spotkania z weteranami pięściarstwa, Mistrzynią Świata i Europy oraz13-krotną Mistrzynią Polski, sędzią międzynarodowym, którzy przybliżą młodzieży temat dyskryminacji w sporcie ze swojej perspektywy.

Młodzież z pomocą specjalistów poprowadzi różne warsztaty na temat różnych religii, zwyczajów, tradycji panujących w tych trzech krajach. Rezultatem zrealizowanego zadania będzie zdobyta wiedza i doświadczenie w tematyce dyskryminacji, tolerancji, nabycie szeregu nowych umiejętności interpersonalnych, zwiększenie zasobu słownictwa (językiem projektu jest angielski) i wiedzy na temat krajów partnerów oraz stosunków międzyludzkich i zwyczajów w nich panujących.

W wyniku przeprowadzenia projektu uczestnicy zyskają: Youthpass, liczne certyfikaty i zaświadczenie. W ramach wymiany zostanie zorganizowane spotkanie otwarte dla młodzieży ze Stalowej Woli, a na zakończenie spotkania zawodnicy z 3 klubów zaprezentują na podsumowującym, otwartym dla społeczności lokalnej turnieju, nabyte umiejętności oraz efekty wypracowane podczas spotkania: film i prezentację multimedialną oraz broszurę dotyczącą tematyki dyskryminacji w sporcie.

Wymiana grup rówieśniczych przyniesie długoterminowe korzyści zarówno dla młodzieży jak i klubów. Będzie też ogromną promocją powiatu i miasta Stalowa Wola w kraju i zagranicą, gdyż efekty i relacje z przeprowadzonych działań zostaną rozesłane do Okręgowych Związków Bokserskich w każdym z krajów wymiany oraz zamieszone na ogólnokrajowych portalach, a także w bazie projektów Unii Europejskiej.

Artur Chomiak – Ring Sikorski Stalowa Wola