MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI im. Jerzego Hadego w Mielcu!

 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI IM. JERZEGO HADEGO W MIELCU

Turniej rozegrany zostanie w dniu 28.10.2023 roku na Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR, przy ul. Solskiego 1 w Mielcu.

CEL IMPREZY:

 • popularyzacja boksu olimpijskiego
 • popularyzacja sportowej rywalizacji „fair-play”
 • propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień
 • wychowywanie poprzez sport

ORGANIZATORZY:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Fundacja Orły Sukcesu
 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „IRYDA” MIELEC
 • MOSiR Mielec
 • Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski
 • Polski Związek Bokserski

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI IM. JERZEGO HADEGO rozegrany zostanie w dniu 28.10.2023 r. na Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR, przy ul. Solskiego 1 w Mielcu.

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turniejach mają przedstawiciele grup wiekowych:

młodzik – 2010-2009,

kadet 2008-2007,

junior – 2006 – 2005,

młodzieżowiec 2004-2000.

Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB.
W turniejach zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, tj. rękawice i kaski: Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, Velocity, Green Hill.

Turniej rozegrany zostanie zgodnie z Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.

Startujący turniejach zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską
z aktualnymi badaniami lekarskimi, upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO IM. JERZEGO HADEGO W MIELCU należy przesyłać internetowo na adres: delegatpozb@gmail.com lub telefonicznie 795 101 107 do 24.10.2023 r. (wtorek);

W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

NAGRODY

Zwycięzcy każdej walki otrzymują: Złoty Medal oraz Dyplom.
Zawodnicy, którzy przegrają swoje walki otrzymują: Srebrny Medal oraz Dyplom.
Zawodnik/czka, Zawodnik, Młodzik, Kadet, Junior, Senior, Drużyna uznany/a za najlepszego w turnieju otrzyma:  Puchar lub Nagrodę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu na podium obok ringu
 • Uczestnicy turnieju muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener, lub kierownik ekipy.

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO IM. JERZEGO HADEGO
W MIELCU

Turniej  rozegrany zostanie w dniu 28.10.2023 roku  na Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR, przy ul. Solskiego 1 w Mielcu.

SOBOTA 28.10.2023 r.

godz. 08.00. – Przyjazd ekip biorących udział w turnieju

godz. 08.00.-9.00. – Waga i badanie lekarskie zawodników

godz. 11.00.-12.00. – Konferencja techniczna i losowanie

godz. 12.00. – Rozpoczęcie walk bokserskich