Komunikat. Kurs sędziowski

Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski w Rzeszowie uprzejmie informuje, że pierwsze spotkanie kursu sędziowskiego odbędzie się w dniu 05.10.2019r. o godz. 9:00 na hali sportowej UKS Morsy Dębica ul. Kościuszki 32, 39-200 Dębica.

Prowadzącym szkolenie będzie Pan Adam Pawełek – Bielsko-Biała.

Na pierwsze spotkanie prosimy przywieźć ze sobą:

  1. Zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań sędziego boksu.
  2. Oświadczenie o niekaralności.
  3. Kserokopię ukończenia szkoły średniej ( bez matury) lub zaświadczenie ze szkoły średniej , że jest się uczniem.
  4. Materiały do pisania (notes, długopis).
  5. Potwierdzenie wpłaty za kurs na rachunek POZB w Rzeszowie:  68 8642 1126 2012 1145 2386 0001 z dopiskiem: „ wpłata na kurs sędziowski”

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem tel. 664007460