I TURNIEJU O PUCHAR MRÓWKI W BRZOZOWIE – w dniu 15 maja 2021

REGULAMIN ORGANIZACYJNY I TURNIEJU O PUCHAR MRÓWKI
W BRZOZOWIE – w dniu 15 maja 2021

CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja boksu olimpijskiego

 • Propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych
  i uzależnień

 • Wychowywanie poprzez sport
 • Promowanie Podkarpacia

ORGANIZATORZY i PARTNERZY:

Ośrodek Edukacyjno-Warsztatowy „Nasz Dom” przy Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie

Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski

MOSiR Brzozów

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

I TURNIEJ O PUCHAR MRÓWKI W BRZOZOWIE W BOKSIE – rozegrany zostanie w dniu 15.05.2021 r. na obiektach MOSiR w Brzozowie, ul. Legionistów 3, 36-200 Brzozów.

UCZESTNICTWO

 • Prawo startu w turniejach mają przedstawiciele grup wiekowych młodzik – 2007, kadet 2006-2005, junior – 2004 – 2003, senior 2002. Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB. W turniejach zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, tj. rękawice i kaski Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity.

 • Turniej rozegrany zostaną zgodnie z Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.
 • Startujący turnieju zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską
  z aktualnymi badaniami lekarskimi, upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia do I TURNIEJU O PUCHAR MRÓWKI W BRZOZOWIE należy przesyłać internetowo na adres: pozb@wp.pl lub telefonicznie 664007460 do 12.05.2021r. ;

 • W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

NAGRODY

 • Zwycięzcy każdej walki otrzymują: Puchar oraz Dyplom.

 • Zawodnicy, którzy przegrają swoje walki otrzymują: Dyplom.

 • Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju otrzyma: Puchar.
 • Zawodnik uznany za najlepszego zawodnika turnieju w poszczególnej kategorii wiekowej otrzyma: Puchar

 • Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar.

PROGRAM I TURNIEJU O PUCHAR MRÓWKI W BRZOZOWIE

Turniej rozegrany zostanie w dniu 15.05.2021 roku (sobota) na obiektach MOSiR w Brzozowie, ul. Legionistów 3, 36-200 Brzozów.

SOBOTA 15.05.2021 r.

godz. 08.00 – Przyjazd ekip biorących udział w turnieju

godz. 08.00-9.00 – Waga i badanie lekarskie zawodników

godz. 10.00-11.00 – Konferencja techniczna i losowanie

godz. 13.00 – Rozpoczęcie walk bokserskich

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu na podium obok ringu

 • Uczestnicy turnieju muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener, lub kierownik ekipy.

 • Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia
  i Ministra Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

NAJWAŻNIEJSZE :

 • Na teren budynku MOSiR będą mogły wejść jedynie ekipy sportowe: trener, kierownik drużyny, zawodnik.

 • Wszyscy bezwzględnie muszą mieć zasłonięte usta i nos maseczką.

 • Po wejściu na teren obiektów MOSiR ekipy bezwzględnie myją i dezynfekują ręce.

 • W trakcie turnieju wszyscy utrzymują miedzy sobą dystans minimum 1,5m

 • W przypadku zmiany obostrzeń będą stosowane wytyczne obowiązujące
  w dniu turnieju