XIII MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO – Wadowice Górne

XIII MISTRZOSTWA WOJEÓWDZTWA PODKARPACKIEGO W BOKSIE OLIMPIJSKIM w WADOWICACH GÓRNYCH

Turniej rozegrany zostanie w dniach 24-25.02.2023 roku na Hali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice Górne 133E

CEL IMPREZY:

  • Celem zbliżającej się imprezy jest wyłonienie mistrzów, wicemistrzów województwa podkarpackiego.

  • popularyzacja boksu olimpijskiego

  • propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień

  • wychowywanie poprzez sport

ORGANIZATORZY:

  • Wójt Gminy Wadowice Górne

  • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „IRYDA” MIELEC

  • Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

XIII MISTRZOSTWA WOJEÓWDZTWA PODKARPACKIEGO W BOKSIE OLIMPIJSKIM WADOWICACH GÓRNYCH zostaną rozegrane w dniach 24-25.02.2023 roku na Hali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice Górne 133E

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turniejach mają obywatele Polski, posiadający aktualną licencję POZB lub PZB – przedstawiciele grup wiekowych: U-12 2011, młodzik 2010-2009, kadet 2008-2007, junior 2006 – 2005, senior 2004+. Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB. W turniejach zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, tj. rękawice i kaski: Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity, Green Hill.

Turniej rozegrany zostanie zgodnie z Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.

Startujący turniejach zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską
z aktualnymi badaniami lekarskimi, upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do XIII MISTRZOSTW WOJEÓWDZTWA PODKARPACKIEGO
W BOKSIE OLIMPIJSKIM
należy przesyłać internetowo na adres: p.rzany93@gmail.com lub telefonicznie 531 547 727 do 20.02.2023 r.;

W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany oraz nazwę klubu.

NAGRODY

Zwycięzcy każdej walki otrzymują: Złoty Medal oraz Dyplom. Zawodnicy, którzy przegrają swoje walki otrzymują: Srebrny Medal oraz Dyplom. Zawodniczka, Zawodnik i Drużyna uznany/a za najlepszego w turnieju otrzyma: Puchar

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu na podium obok ringu

  • Uczestnicy turnieju muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.

  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener, lub kierownik ekipy.

PROGRAM
XIII MISTRZOSTW WOJEÓWDZTWA PODKARPACKIEGO W BOKSIE OLIMPIJSKIM w WADOWICACH GÓRNYCH

Turniej rozegrany zostanie w dniach 24-25.02.2023 roku na Hali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice Górne 133E.

Piątek 24.02.2023 r.

godz. 12.00.-13.00. – Waga i badanie lekarskie zawodników

godz. 13.00.-14.00. – Konferencja techniczna i losowanie

godz. 16.00. – Rozpoczęcie walk bokserskich

Sobota 25.02.2023 r.

godz. 11.00.-12.00. – Waga i badanie lekarskie zawodników

godz. 12.00-13.00.  – Konferencja techniczna

godz. 15.00. – Rozpoczęcie walk bokserskich

Dekoracja zawodników odbędzie się po ogłoszeniu werdyktu na podium obok ringu.