XIII MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO – Wadowice Górne

XIII MISTRZOSTWA WOJEÓWDZTWA PODKARPACKIEGO W BOKSIE OLIMPIJSKIM w WADOWICACH GÓRNYCH

Turniej rozegrany zostanie w dniach 24-25.02.2023 roku na Hali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice Górne 133E

CEL IMPREZY:

  • Celem zbliżającej się imprezy jest wyłonienie mistrzów, wicemistrzów województwa podkarpackiego.

  • popularyzacja boksu olimpijskiego

  • propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień

  • wychowywanie poprzez sport

ORGANIZATORZY:

  • Wójt Gminy Wadowice Górne

  • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „IRYDA” MIELEC

  • Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

XIII MISTRZOSTWA WOJEÓWDZTWA PODKARPACKIEGO W BOKSIE OLIMPIJSKIM WADOWICACH GÓRNYCH zostaną rozegrane w dniach 24-25.02.2023 roku na Hali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice Górne 133E

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turniejach mają obywatele Polski, posiadający aktualną licencję POZB lub PZB – przedstawiciele grup wiekowych: U-12 2011, młodzik 2010-2009, kadet 2008-2007, junior 2006 – 2005, senior 2004+. Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB. W turniejach zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, tj. rękawice i kaski: Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity, Green Hill.

Turniej rozegrany zostanie zgodnie z Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.

Startujący turniejach zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską
z aktualnymi badaniami lekarskimi, upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do XIII MISTRZOSTW WOJEÓWDZTWA PODKARPACKIEGO
W BOKSIE OLIMPIJSKIM
należy przesyłać internetowo na adres: p.rzany93@gmail.com lub telefonicznie 531 547 727 do 20.02.2023 r.;

W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany oraz nazwę klubu.

NAGRODY

Zwycięzcy każdej walki otrzymują: Złoty Medal oraz Dyplom. Zawodnicy, którzy przegrają swoje walki otrzymują: Srebrny Medal oraz Dyplom. Zawodniczka, Zawodnik i Drużyna uznany/a za najlepszego w turnieju otrzyma: Puchar

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu na podium obok ringu

  • Uczestnicy turnieju muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.

  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener, lub kierownik ekipy.

PROGRAM
XIII MISTRZOSTW WOJEÓWDZTWA PODKARPACKIEGO W BOKSIE OLIMPIJSKIM w WADOWICACH GÓRNYCH

Turniej rozegrany zostanie w dniach 24-25.02.2023 roku na Hali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice Górne 133E.

Piątek 24.02.2023 r.

godz. 12.00.-13.00. – Waga i badanie lekarskie zawodników

godz. 13.00.-14.00. – Konferencja techniczna i losowanie

godz. 16.00. – Rozpoczęcie walk bokserskich

Sobota 25.02.2023 r.

godz. 11.00.-12.00. – Waga i badanie lekarskie zawodników

godz. 12.00-13.00.  – Konferencja techniczna

godz. 15.00. – Rozpoczęcie walk bokserskich

Dekoracja zawodników odbędzie się po ogłoszeniu werdyktu na podium obok ringu.

Imprezę współfinansowano ze środków Województwa Podkarpackiego. Celem działania jest podnoszenie poziomu sportowego zawodników oraz szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.