V MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

V MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO
O PUCHAR BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

Boguchwała 18.01.2020r.

CEL IMPREZY:

Popularyzacja boksu olimpijskiego

Propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień

Wychowywanie poprzez sport

ORGANIZATORZY:

  • Gmina Boguchwała

  • Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski

  • UKS Gimnasion Boguchwała

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

V Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Boguchwały w Boksie rozegrany zostanie w dniu 18.01.2020 roku  w HALI SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHOBRZU

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turnieju mają przedstawiciele grupy wiekowej młodzik – 2006, kadetów 2005-2004, junior – 2003 – 2002, senior 2001. Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB. W turnieju zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, t.j. rękawice i kaski Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity.

Turniej rozegrany zostanie zgodnie z Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.

Startujący w turnieju zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskim upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do V Międzynarodowego Turnieju o Puchar Burmistrza Boguchwały należy przesyłać internetowo na adres: uks.gimnasion@wp.pl lub telefonicznie 664007460 do dnia: (15.01.2020).
W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

NAGRODY

Zwycięzcy każdej walki otrzymują: Złoty Medal oraz Dyplom.
Zawodnicy, którzy przegrają swoje walki otrzymują: Srebrny Medal oraz Dyplom.
Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju otrzyma:  Puchar.
Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy turnieju muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu  kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener lub kierownik ekipy.                                                      

PROGRAM
V MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO
O PUCHAR BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

Boguchwała 18.01.2020r.

V Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Boguchwały w Boksie rozegrany zostanie w dniu 18.01.2020 roku  w Hali Sportowej w Szkole Podstawowej 36-047 Niechobrz 679

SOBOTA 18.01.2020 r.

godz. 08.00 – Przyjazd ekip biorących udział w turnieju

godz. 08.00-10.00 – Waga i badanie lekarskie zawodników

godz. 10.30-11.00 – Konferencja techniczna i losowanie

godz. 12.00 – Rozpoczęcie walk bokserskich

ok. godz. 19:00 – Zakończenie turnieju

Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu na ringu.