KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – Puchar Trans-San w Sanoku!

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Turnieju Bokserskiego o Puchar Trans-San oraz meczu Bokserskiego Podkarpackie vs Lubelskie

Sanok 26.03.2022r.

CEL IMPREZY:

– Popularyzacja boksu olimpijskiego

– Sport jako alternatywa dla patologi społecznych

ORGANIZATORZY:

Samuraj Sanok

Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski

Sponsor Główny imprezy Trans-San Marcin Cieślik

Transmisja online Bokser.org

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Centrum Sportowo Dydaktyczne IM JANA GRODKA W SANOKU UL. Mickiewicza 23

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turnieju mają przedstawiciele grupy wiekowej młodzik – 2009-2008, kadetów 2007-2006, junior – 2005 – 2004, senior 2003+.

Nie są przewidziane walki w kategorii ADEPT!!!

Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB. W turnieju zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA.

Turniej rozegrany zostanie zgodnie z Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.
Walki będą odbywać się w regulaminowym czasie zgodnie z kategoriami wiekowymi PZB.

Startujący w turnieju zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskim upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.Na zawodach odbędzie się 30 walk(decyduje termin zgłoszeń), oraz 10 walk w meczu Podkarpackie vs Lubelskie

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do Pucharu Trans-San należy kierować do trenera koordynatora kadry Podkarpacia Paweł Rżany tel. 531547727 mail: p.rzany93@gmail.com

W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

WAŻNE !!!

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23.03.2022 po czym Trener Koordynator umieści zestawienia walk na stronie POZB.

Będzie możliwość wykupienia obiadów, które zostaną dostarczone na halę , zapisy podczas ważenia.

NAGRODY

Zawodnicy każdej walki otrzymują: Metalowy Puchar oraz Dyplom.
Najlepszy zawodnik zawodów otrzyma:
-młodzik 200zł oraz Puchar
-kadet 200zł oraz Puchar
-junior 300zł oraz Puchar
-najlepsza zawodniczka 300zł oraz Puchar
-senior 400zł oraz Puchar
-najlepszy zawodnik meczu 400zł oraz Puchar
-Najlepszy klub Puchar

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy turnieju muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener lub kierownik ekipy.

PROGRAM
Pucharu Trans-San i
Meczu Podkarpackie vs Lubelskie

Sanok 26.03.2022r.

Puchar TRANS-SAN odbędzie się 26.03.2022 w Sanok w Centrum Sportowo Dydaktycznym im.Jana Grodka w Sanoku ul.Mickiewicza 23

SOBOTA 26.03.2022 r.

godz. 08.30-09.30 – Waga i badanie lekarskie zawodników

godz. 10.00 – Konferencja techniczna

godz. 12.00 – Rozpoczęcie walk bokserskich

około godz. 16:00 otwarcie zawodów oraz mecz Podkarpacie vs Lubelskie

ok. godz. 20:00 – Zakończenie turnieju

Dekoracja zawodników odbędzie się Centrum Sportowo bezpośrednio po walce w wyznaczonym miejscu poza ringiem.