Puchar Karpat – Krosno oraz Mecz Ligowy Podkarpacie vs Świętokrzyskie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Międzynarodowego Pucharu Karpat
Krosno 04.06.2022

ORGANIZATORZY:

  • Miasto Krosno
  • Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski
  • Klub Sportowy BUDO Krosno

    Puchar Karpat Krosno

    Puchar Karpat Krosno

CEL IMPREZY:

– popularyzacja boksu olimpijskiego
– popularyzacja sportowej rywalizacji „fair-play”
– propagowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu
– kształtowanie pozytywnych cech charakteru
– propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień
– wychowywanie poprzez sport

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT W BOKSIE rozegrany zostanie w następującym terminie:

04.06.2022r. Hala MOSiR Krosno ul. Bursaki 29

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turniejach mają przedstawiciele grup wiekowych:

młodzik – 2009-2008
kadet – 2007-2006
junior – 2005 – 2004
senior – 2003+

Obowiązują nowe kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB.

W turnieju zawodnicy występują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA.

Startujący turniejach zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskim upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich wraz z aktualnym badaniem EEG.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU KARPAT należy przesyłać na adres: p.rzany93@gmail.com do dnia 01.06.2022r.

W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wiekową i wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

NAGRODY

Zwycięzcy każdej walki otrzymują: Złoty Medal oraz Dyplom.
Zawodnicy, którzy przegrają swoje walki otrzymują: Srebrny Medal oraz Dyplom.
Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju oraz poszczególnych kategorii wiekowych (najlepszy młodzik, kadet, junior, senior, zawodnik, zawodnik zagraniczny otrzyma: Puchar
Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy turniejów muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener lub kierownik ekipy.

Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Ministra Sportu w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

PROGRAM

SOBOTA 04.06.2022r.

godz. 08.00-09.00 – Rejestracja, waga i badanie lekarskie zawodników
godz. 10.30-11.00 – Konferencja techniczna
godz. 12.00 – Rozpoczęcie walk bokserskich
godz. 16:00 – Mecz Bokserski Podkarpacie vs Świętokrzyskie
godz. 20:00 – Zakończenie turnieju

Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu na ringu.

Organizator