Puchar Karpat – Dębica

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU KARPAT W BOKSIE
– 2020 w Dębicy

CEL IMPREZY:

– Popularyzacja boksu olimpijskiego

– Propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień

– Wychowywanie poprzez sport

ORGANIZATORZY:

  • Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski
  • MIASTA PARTNERSKIE

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT W BOKSIE – 2020  rozegrany zostanie w następujących terminach:

08.02.2020r. Przemyśl

29.08.2020r. Stalowa Wola

19.09.2020r. Dębica

07.11.2020r. Mielec

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turniejach mają przedstawiciele grup wiekowych młodzik – 2006, kadet 2005-2004, junior – 2003 – 2002, senior 2001. Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB. W turniejach zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, t.j. rękawice i kaski Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity.

Turnieje rozegrane zostaną zgodnie z Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.

Startujący turniejach zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskim upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU KARPAT W BOKSIE – 2020  należy przesyłać internetowo na adres: pozb@wp.pl lub telefonicznie 664007460 do następujących terminów;

Pierwszy turniej do  dnia 05.02.2020r.

Drugi turniej do dnia 26.08.2020r.

Trzeci turniej do dnia 16.09.2020r.

Czwarty turniej do dnia 04.11.2020r.

W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

NAGRODY

Zwycięzcy każdej walki otrzymują: Złoty Medal oraz Dyplom.
Zawodnicy, którzy przegrają swoje walki otrzymują: Srebrny Medal oraz Dyplom.
Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju otrzyma:  Puchar.
Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy turniejów muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu  kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener lub kierownik ekipy.

Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Ministra Sportu w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

PROGRAM
MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU KARPAT W BOKSIE – 2020 im. Lucjana Treli

Dębica 19.09.2020r.

Trzeci turniej MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU KARPAT W BOKSIE – 2020 rozegrany zostanie w dniu 19.09.2020 roku  na Hali Sportowej ul Kościuszki 32, 39-200 Dębica

SOBOTA 18.09.2020 r.

godz. 08.00 – Przyjazd ekip biorących udział w turnieju

godz. 08.00-10.00 – Waga i badanie lekarskie zawodników

godz. 10.30-11.00 – Konferencja techniczna i losowanie

godz. 12.00 – Rozpoczęcie walk bokserskich

Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu na ringu.