PROGRAM XII Turniej Bokserski Dębica 10.09.2022

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ORGANIZATORZY: • Uczniowski Klub Sportowy „Morsy” Dębica • Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski CEL IMPREZY: – popularyzacja boksu olimpijskiego – popularyzacja sportowej rywalizacji „fair-play” – propagowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu – kształtowanie pozytywnych cech charakteru – propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień – wychowywanie poprzez sport.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 10.09.2022r. Hala MOSiR Dębica ul. Sportowa 26 UCZESTNICTWO Prawo startu w turniejach mają przedstawiciele grup wiekowych: młodzik – 2008 -2009 kadet – 2006 -2007 junior – 2004 – 2005 senior – poniżej 2003 Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB. W turniejach zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, t.j. rękawice i kaski Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity. Startujący w turniejach zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskim upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA Zgłoszenia należy przesyłać na adres: p.rzany93@gmail.com do dnia 08.09.2022r. W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk. OPŁATY Zawodnicy występujący w kategorii: młodzik, kadet, junior zwolnieni są z opłat startowych. Seniorzy – opłata startowa 100zł Medaliści Mistrzostw Polski Seniorów oraz Młodzieżowych Mistrzostw Polski zwolnieni są z opłat startowych

NAGRODY Nagrodę otrzymuje zawodnik, zawodnik który stoczy w turnieju przynajmniej jedną walkę 1 miejsce – Medal oraz Dyplom. 2 miejsce – Medal oraz Dyplom. Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju oraz poszczególnych kategorii wiekowych (najlepszy młodzik, kadet, junior, senior, zawodnik, zawodniczka, zawodnik zagraniczny) otrzyma: Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar oraz Dyplom

POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uczestnicy turniejów muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest zawodnik pełnoletni, trener lub kierownik ekipy.