OTWARCIE SAL I HAL SPORTOWYCH – III ETAP ODMRAŻANIA SPORTU – 18 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Na stornach Ministerstwa Sportu zamieszczono informacje dotyczące III Etapu Odmrażania Sportu. Poniżej zamieszczamy skrót tej wiadomości, pełna treść dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/rusza-iii-etap-odmrazania-polskiego-sportu

18 maja rusza III etap nowej sportowej rzeczywistości, który zakłada otwarcie sal i hal.

 

Otwarcie sal i hal sportowych

Od 18 maja będą udostępnione sale i hale sportowe.  Limity osób, które będą mogły jednocześnie korzystać z danego obiektu, zostały dostosowane do ich powierzchni.

 

Powierzchnia

Liczba osób korzystającychLiczba trenerów
do 300 m²121
od 301 m² do 800 m²162
od 801 m² do 1000m²242
powyżej 1000m²323

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach sportowych będą obowiązywać zasady takie jak:

  • weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt (zarządca),
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych dotyczące formuły prowadzenia zajęć.

 

 

Wytyczne Polskiego Związku Bokserskiego dotyczące formuły prowadzenia zajęć znajdziecie Państwo w pliku PDF dołączonym do tego artykułu.

 

Dołączamy również OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I BRAKU OBJAWÓW ZAKAŻENIA CHOROBĄ COVID – 19, które powinno być podpisane przed przystąpieniem do treningów, przez zawodników lub opiekunów prawnych zawodników nieletnich.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem PZB: biuro@pzb.com.pl

 

Oświadczenie – rodzice

Oświadczenie – zawodnik

 

Ogólne wytyczne dotyczące zawodników i zawodniczek zrzeszonych w PZB wznawiających szkolenie w klubach