NOWY ZARZĄD POZB!

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE DELEGATÓW PODKARPACKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO

W czwartek 14.05.2022r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego w Rzeszowie w związku z rezygnacją dotychczasowego Prezesa Mariana Basiaka i podania się do dymisji Zarządu POZB. Podczas Zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji. Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię dotyczącą pracy Zarządu. Walne Zebranie udzieliło absolutorium odchodzącemu Zarządowi. Na następną kadencję Delegaci Walnego Zebrania na Prezesa POZB wybrali Janusza Jaremę z Rzeszowa.

Skład Zarządu POZB:

Prezes – Janusz Jarema

Wiceprezes ds. promocji i marketingu Arkadiusz Strąk

Wiceprezes ds. sportowych – Jarosław Nieć

Wiceprezes ds. szkolenia –  Andrzej Niedziałek

Wiceprezes ds. sędziowskich – Tadeusz Bajek

Sekretarz – Łukasz Majka

Skarbnik – Piotr Bukała

Członek – Paweł Rżany (trener koordynator POZB)

Członek – Piotr Wilk

Członek – Wiesław Ptak

Członek – Seweryn Guzior

 

Wybrano również skład Komisji Rewizyjnej:

Wacław Ciwiński (przewodniczący),  Zdzisław Lubas oraz Kamil Micał.

W swoim wystąpieniu nowo wybrany Prezes Janusz Jarema podziękował wszystkim za poparcie i zadeklarował, że wspólnie z Zarządem będzie w dalszym ciągu rozwijał boks olimpijski w województwie podkarpackim. Głównymi celami będą: – podtrzymanie obecnie organizowanych turniejów Międzynarodowego Pucharu Karpat, – udział w Międzywojewódzkiej Lidze Juniorów – organizacja turniejów bokserskich w nowych miejscach na podkarpaciu – organizacja Gal Boksu Olimpijskiego – zwiększenie promocji boksu w województwie podkarpackim Prezesowi i Zarządowi POZB życzymy realizacji zamierzonego planu !

 

Zarząd

Delegaci