MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT o II Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego 13.05.2023r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT o II Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego

Sędziszów Małopolski, 13.05.2023

ORGANIZATORZY:

  • Klub Sportowy Galicja Sędziszów Małopolski
  • Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski
  • MOSiR w Sędziszowie Małopolskim
  • Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski

CEL IMPREZY:

– popularyzacja boksu olimpijskiego

– popularyzacja sportowej rywalizacji „fair-play”

– propagowanie zdrowego trybu życia  poprzez uprawianie sportu

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru

– propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień

– wychowywanie poprzez sport

– przybliżenie sylwetki Lucjana Treli młodym adeptom boksu

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT o II Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego

rozegrany zostanie w dniu 13.05.2023r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Ks. Maciąga w Sędziszowie Małopolskim.

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turniejach mają przedstawiciele grup wiekowych:
U-12

młodzik – 2009 -2010

kadet – 2007 -2008

junior – 2005 – 2006

senior – poniżej 2004

Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB.

W turniejach zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, t.j. rękawice i kaski Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity.

Startujący w turniejach zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskim upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU KARPAT należy przesyłać na adres: p.rzany93@gmail.com do dnia 10.05.2023r.

W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

NAGRODY

1 miejsce – Złoty Medal oraz Dyplom.
2 miejsce – Srebrny Medal oraz Dyplom.

Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju oraz poszczególnych kategorii wiekowych (najlepszy młodzik, kadet, junior, senior, zawodnik, zawodniczka, zawodnik zagraniczny) otrzyma: Puchar
Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy turniejów muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest zawodnik pełnoletni, trener lub kierownik ekipy.

PROGRAM

SOBOTA 13.05.2023 r.

godz. 08.00-09.00 – Rejestracja, waga i badanie lekarskie zawodników w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Ks. Maciąga w Sędziszowie Małopolskim.

godz. 10.00 -11.00 – Konferencja techniczna i losowanie

godz. 12:00 – Rozpoczęcie pojedynków

Dekoracja zawodników poza ringiem na podium odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu.

Najlepsi zawodnicy poszczególnych grup wiekowych zastaną wyróżnieni bezpośrednio po zakończeniu pojedynków finałowych w danej kategorii wiekowej .

Imprezę współfinansowano ze środków Województwa Podkarpackiego. Celem działania jest podnoszenie poziomu sportowego zawodników oraz szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Organizatorzy