Międzynarodowa Gala Boksu Olimpijskiego w Mielcu – Komunikat

9 listopada 2019 roku w Hali Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 3 w Mielcu odbędzie się Międzynarodowa Gala Boksu Olimpijskiego z okazji 10-lecia powstania Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „IRYDA”.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MIĘDZYNARODOWEJ GALI BOKSU OLIMPIJSKIEGO
z okazji 10-lecia powstania
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „IRYDA” MIELEC
Mielec, 9 listopada 2019 roku.

CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja boksu olimpijskiego
 • Propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych
  i uzależnień
 • Wychowywanie poprzez sport

ORGANIZATORZY:

 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „IRYDA” MIELEC
 • Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Patronat medialny:

 • KORSO mieleckie
 • Radio LELIWA

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Międzynarodowa Gala Boksu Olimpijskiego z okazji 10-lecia powstania Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „IRYDA” MIELEC odbędzie się w dniu 9.11.2019 roku
w Hali Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 3 w Mielcu.

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turnieju mają przedstawiciele grupy wiekowej młodzik – 2005, kadetów 2004-2003, junior – 2001 – 2002, senior 2000. Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB. W turnieju zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, tj. rękawice i kaski Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity.

Turniej rozegrany zostanie zgodnie z Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.

Startujący w turnieju zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi, upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do Gali Boksu Olimpijskiego z okazji 10-lecia powstania Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „IRYDA” MIELEC przesyłać należy internetowo na adres: p.rzany93@gmail.com lub telefonicznie 531 547 727 i 606 458 416 do dnia: (6.11.2019).

W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

NAGRODY

 • Zwycięzcy każdej walki otrzymują: Złoty Medal oraz Dyplom.
 • Zawodnicy, którzy przegrają swoje walki otrzymują: Srebrny Medal oraz Dyplom.
 • Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju otrzyma:  Puchar.
 • Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar.
 • Najlepsza drużyna zagraniczna otrzyma: Puchar.
 • Puchary otrzymają również najlepszy: Młodzik, Kadet, Junior i Senior

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy turnieju muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener lub kierownik ekipy.

PROGRAM

MIĘDZYNARODOWEJ GALI BOKSU OLIMPIJSKIEGO z okazji 10-lecia powstania Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „IRYDA” MIELEC – Mielec 9.11.2019 r.

SOBOTA 9.11.2019 r.
godz. 9.00 – Przyjazd ekip
godz. 9.00-11.00 – Waga i badanie lekarskie zawodników
godz. 11.00-12.00 – Konferencja techniczna i losowanie
godz. 13.00 – Rozpoczęcie walk bokserskich

Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu