Kurs sędziego bokserskiego – Nabór !

Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski w Rzeszowie ogłasza nabór na kurs sędziego w boksie. Kurs będzie prowadzony w okresie od października 2021 r. do stycznia 2022 r. w Rzeszowie. Koszt kursu uzależniony jest od ilości kandydatów, którzy potwierdzą swój udział. Przyjmujemy, że musi być minimum 10 kandydatów. Szkolenie przeprowadzi Adam Pawełek sędzia klasy międzynarodowej z Bielska Białej. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia do 27 września 2021 r. na adres poczty e-mail Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego: pozb@wp.pl , w którym należy podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.