Kongres Sprawozdawczy PZB

W dniu 23.06.2018 w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie odbył się Kongres Sprawozdawczy Polskiego Związku Bokserskiego za rok 2017. Delegatem POZB w Rzeszowie był prezes POZB Zbigniew Szmigiel.

Podczas Kongresu przedstawiono delegatom sprawozdanie dotyczące kondycji polskiego boksu oraz finansowe. W kongresie uczestniczyli również Vice Prezes POZB Maciej Dziurgot oraz Sekretarz POZB Jerzy Hady.