Konferencja trenerów, działaczy i sędziów bokserskich (Galeria)

W sobotnie przedpołudnie 4 lutego w budynku Zespołu Szkół w Racławówce odbyło się spotkanie trenerów, sędziów i działaczy bokserskich z województwa podkarpackiego.

Podczas konferencji wygłoszono sprawozdania z działalności bokserskiej za rok 2016 Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego, klubów i sekcji bokserskich, a także omówiono zmiany w przepisach sędziowskich i systemie szkolenia centralnego. Oprócz sprawozdań uczestnicy poruszyli szereg spraw, z którymi borykają się na co dzień.

Z dyskusji wynikło, że największymi bolączkami są finanse, czyli zbyt małe dofinansowanie otrzymywane z samorządów na działalność klubów oraz spadek zainteresowania boksem wśród młodzieży. Na podstawie sprawozdań przedstawionych przez działaczy 12 klubów można stwierdzić, że samorządy w różny sposób podchodzą do finansowania boksu na Podkarpaciu. Różnica w kwotach otrzymywanych przez kluby jest znaczna. Ma to znaczący wpływ na odpowiednie funkcjonowanie klubów, a przede wszystkim na osiąganie wyższych wyników sportowych.

Pozytywnym aspektem rokującym nadzieję na przyszłość dla podkarpackiego boksu jest rozpoczęcie szkolenia pięściarskiego w dwóch nowych sekcjach w Nowej Sarzynie i Sędziszowie Małopolskim oraz reaktywowanie po półtorarocznej przerwie sekcji w Przemyskiej Szkółce Bokserskiej „Niedźwiadki”.