Komunikat organizacyjny IV OTB w Boguchwale

19 stycznia w Hali Wystawienniczej w Boguchwale odbędzie się IV Ogólnopolski Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Boguchwały. Zapraszamy.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

IV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO
O PUCHAR BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

Boguchwała 19.01.2019r.

CEL IMPREZY:

  • Popularyzacja boksu olimpijskiego
  • Propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień
  • Wychowywanie poprzez sport

ORGANIZATORZY:

  • Gmina Boguchwała
  • Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski
  • UKS Gimnasion Boguchwała

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

IV Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Boguchwały w Boksie rozegrany zostanie w dniu 19.01.2019 roku  w Hali Wystawienniczej Plac Rynek 2 w Boguchwale.

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turnieju mają przedstawiciele grupy wiekowej młodzik – 2005, kadetów 2004-2003, junior – 2001 – 2002, senior 2000. Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB. W turnieju zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, t.j. rękawice i kaski Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity.

Turniej rozegrany zostanie zgodnie z Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.

Startujący w turnieju zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskim upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do IV Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Burmistrza Boguchwały przesyłać internetowo na adres: uks.gimnasion@wp.pl lub telefonicznie 664007460 do dnia: (16.01.2019).
W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

NAGRODY

Zwycięzcy każdej walki otrzymują: Złoty Medal oraz Dyplom.
Zawodnicy, którzy przegrają swoje walki otrzymują: Srebrny Medal oraz Dyplom.
Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju otrzyma:  Puchar.
Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy turnieju muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu  kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener lub kierownik ekipy.

PROGRAM
IV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA BOGUCHWAŁY –
Boguchwała 19.01.2019r.

SOBOTA 19.01.2019 r.

godz. 08.30 – Przyjazd ekip
godz. 08.30-10.00 – Waga i badanie lekarskie zawodników
godz. 10.30-11.00 – Konferencja techniczna i losowanie
godz. 13.00 – Rozpoczęcie walk bokserskich

Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu na ringu.