Komunikat Nr 1/2017 Zarządu POZB

Dotyczy: Konferencja dla działaczy, sędziów i trenerów klubów i sekcji bokserskich w województwie podkarpackim.

W dniu 04.02.2017r.  (tj. sobota) o godzinie 10:00 w Zespole Szkół w Racławówce – Gmina Boguchwała, odbędzie się konferencja dla sędziów, działaczy i trenerów klubowych z województwa podkarpackiego.

W związku z powyższym każdy Klub zobligowany jest do wydelegowania na Konferencję trenerów oraz działaczy Klubowych w ilości od 3 do 5 osób. Imienne składy należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.02.2017r. na adres e-mail:  pozb@wp.pl lub telefonicznie do Prezesa Zbigniewa Szmigla tel.: 889770279

Koszty przejazdu pokrywają we własnym zakresie osoby zainteresowane i/lub delegujące Kluby.

Program Konferencji:

  1. Działalności POZB i podsumowanie wyników sportowych i za 2016r. – Prezes Zbigniew Szmigiel, Wiceprezes ds. sportowych Zdzisław Lubas.
  2. Sprawozdanie z działalności Klubowej za 2016r. – referują przedstawiciele Klubów.
  3. Nowe struktury i zasady funkcjonowania współzawodnictwa sportowego przy PZB w 2017r. – trener koordynator Andrzej Niedziałek.
  4. Prawidłowa interpretacja przepisów AIBA po zmianach – wiceprezes ds. sędziowskich Maciej Dziurgot.
  5. Plan pracy POZB w 2017r., – Prezes Zbigniew Szmigiel.
  6. Sprawy różne.

Prosimy przedstawicieli Klubów o przygotowanie 15 minutowych wystąpień (do punktu 2 Konferencji), w których należy ująć następujące zagadnienia:
– działalność zarządów klubów i sekcji bokserskich,
– sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową,
– warunki treningowe , kadra trenerska, liczba szkolonych zawodników
– wyniki ze współzawodnictwa bokserskiego w 2016r.,
– cele Klubu na 2017r.
– problemy i inne ważne sprawy do zaprezentowania.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Prezes POZB
Zbigniew Szmigiel

Komunikat do pobrania – plik pdf