III OTB o Puchar Burmistrza Boguchwały – komunikat

Komunikat organizacyjny III Ogólnopolskiego Turnieju Bokserskiego o Puchar Burmistrza Boguchwały, który odbędzie się w Boguchwale w dniu 20.01.2018 r.

CEL IMPREZY:

  • Popularyzacja boksu olimpijskiego
  • Propagowanie wartości sportowego stylu życia, jako alternatywy dla patologii społecznych i uzależnień
  • Wychowywanie poprzez sport

ORGANIZATORZY:

  • Gmina Boguchwała
  • Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski
  • UKS Gimnasion Boguchwała

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

III Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Boguchwały w Boksie rozegrany zostanie w dniu 20.01.2017 roku  w Hali Wystawienniczej Rynek 1 w Boguchwale.

UCZESTNICTWO

Prawo startu w turnieju mają przedstawiciele grupy wiekowej młodzik – 2004, kadetów 2003-2002, junior – 2000 – 2001, senior 1999. Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB. W turnieju zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA, t.j. rękawice i kaski Adidas (Double – D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity.

Turniej rozegrany zostanie zgodnie z Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.

Startujący w turnieju zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskim upoważniającymi do startu w oficjalnych zawodach bokserskich.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do II Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Burmistrza Boguchwały przesyłać internetowo na adres: uks.gimnasion@wp.pl lub telefonicznie 664007460 do dnia: (17.01.2018).
W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

NAGRODY

Zwycięzcy każdej walki otrzymują: Złoty Medal oraz Dyplom.
Zawodnicy, którzy przegrają swoje walki otrzymują: Srebrny Medal oraz Dyplom.
Zawodnik/czka uznany/a za najlepszego zawodnika turnieju otrzyma:  Puchar.
Najlepszy klub w punktacji turnieju otrzyma: Puchar.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy turnieju muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu  kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener lub kierownik ekipy.

PROGRAM
III OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO
O PUCHAR BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

Boguchwała 20.01.2018r.

SOBOTA 20.01.2018 r.

godz. 08.30 – Przyjazd ekip
godz. 08.30-10.00 – Waga i badanie lekarskie zawodników
godz. 10.30-11.00 – Konferencja techniczna i losowanie
godz. 12.00 – Rozpoczęcie walk bokserskich

 

Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu na ringu.

Możliwość zakupu obiadu jedno bądź dwudaniowego maksymalnie do 20 zł. w Hotelu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale obok hali wystawienniczej w zależności od wybranego menu. Telefon do kierownika 723977454.