Akademia Boksu Olimpijskiego – konkurs

PZB prowadzi nabór wniosków od klubów zainteresowanych dofinansowaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2018 roku zadania: prowadzenie ogólnodostępnych zajęć sportowych dla uczniów w wieku 12-15 la.

Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów mogą być realizowane w terminie od 2 stycznia do 15 grudnia 2018 roku.

Zajęcia będą skierowane do uczniów w wieku od 12 do 15 lat nieposiadających licencji zawodniczych.

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz popularyzacja i upowszechnianie boksu olimpijskiego jako dyscypliny  poprawiającej ogólną sprawność fizyczną dziecka. Rekomendowane jest prowadzenie zajęć 90 min. 3 razy w tygodniu.

Szczegóły konkursu -> TUTAJ